GET /api/themes/proznosc/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Próżność",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/proznosc/",
    "sort_key": "pro~0z~1nos~0c~0",
    "description": "<p>\r\nPostawa skupienia na sobie, adoracji swojej urody, zasług itp. połączona z oczekiwaniem podziwu od innych była często ganiona w literaturze dydaktycznej. Musi jednakże stanowić trudną do wykorzenienia przywarę, skoro nagany są ponawiane nieustannie od wieków.  <br>\r\n\r\n</p>"
}