GET /api/themes/prorok/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Prorok",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/prorok/",
    "sort_key": "prorok",
    "description": "<p>\r\nJest to osoba głosząca proroctwa. Zazwyczaj proroczą wizję zsyła prorokowi bóstwo, co sankcjonuje prawo proroków do formułowania moralnych pouczeń. Najsłynniejsi prorocy to: Izajasz, Jeremiasz, Jan Chrzciciel, Kasandra, a spośród czysto literackich bohaterów wymienić jeszcze należy księdza Piotra z <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady/\"><i>Dziadów</i></a> Mickiewicza.\r\n</p>"
}