GET /api/themes/proroctwo/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Proroctwo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/proroctwo/",
    "sort_key": "proroctwo",
    "description": "<p>\r\nJest to wypowiedź zawierająca <b>wizję</b> przyszłych wydarzeń (sformułowanych nie na zasadzie rozumowej kalkulacji, ale raczej pod wpływem natchnionego wglądu w istotę rzeczywistości, jasnowidzenia) oraz pouczenie moralne. Proroctwa zwykli głosić nie tylko <b>prorocy</b> (znani przede wszystkim z <i>Biblii</i>), ale również <b>poeci</b> aspirujący do miana wieszcza.<br>\r\n</p>"
}