GET /api/themes/prometeusz/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Prometeusz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/prometeusz/",
    "sort_key": "prometeusz",
    "description": "<p>\r\nJest to motyw klasyczny, związany z mityczną postacią Prometeusza, który dla dobra ludzi <b>zbuntował</b> się przeciw woli <b>bogów</b> i wykradł z Olimpu <b>ogień</b>, dający ludziom ciepło i możliwość przyrządzania potraw oraz odstraszający dzikie zwierzęta. Za swój czyn poniósł srogą <b>karę</b> — na rozkaz Zeusa został przykuty do skał Kaukazu i skazany na wieczne cierpienie (codziennie sęp wyżerał mu wątrobę, która wciąż na nowo odrastała, by męka mogła się powtarzać). Jest symbolem <b>poświęcenia</b> na rzecz ludzkości. Motyw ten był chętnie wykorzystywany przez romantyków, ulegając niekiedy trawestacjom, jak u Słowackiego w <i>Grobie Agamemnona</i>. W wierszu tym podmiot liryczny oskarża swych rodaków o lenistwo duchowo-intelektualne, twierdząc, że to, co ulega cyklicznemu unicestwieniu (jak wątroba Prometeusza) to rozum („mózgi”) cierpiącego <b>narodu</b>.<br>\r\n\r\n</p>"
}