GET /api/themes/prawda/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Prawda",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/prawda/",
    "sort_key": "prawda",
    "description": "<p>\r\nUstalenie, co jest prawdą i odróżnienie jej od <b>pozorów</b>, którymi łudzi nas rzeczywistość oraz bliźni — jest tak istotną kwestią być może dlatego, że jedną z głównych cech <b>kondycji ludzkiej</b> stanowi zagubienie w świecie (zagubienie wśród możliwych znaczeń i <b>błądzenie</b> po drogach, których celu nie jesteśmy pewni). Odwrotność prawdy stanowi <b>kłamstwo</b> jako świadomy akt (przede wszystkim słowny), ale też <b>fałsz</b>, będący często „niemą” kanwą rozmaitych działań. Wśród sposobów dotarcia do prawdy wskazywano poznanie <b>rozumowe</b> (to ścieżka <b>filozofów</b>) albo intuicję, czy też bezpośredni wgląd w istotę rzeczywistości na drodze mistycznej lub poprzez natchnienie. Ta ostatnia „metoda” miała być właściwa przede wszystkim <b>poetom</b>. W religiach monoteistycznych i kulturach na nich opartych rolę gwarantu, jak i źródła prawdy pełni <b>Bóg</b>. <br>\r\n\r\n</p>"
}