GET /api/themes/praca-organiczna/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Praca organiczna",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/praca-organiczna/",
    "sort_key": "praca organiczna",
    "description": "<p>\r\nJedno ze sztandarowych pojęć pozytywizmu. Zakładało pracę nad <b>organizmem</b>, którym było społeczeństwo — stałą, systematyczną pracę nad każdym elementem takiego organizmu. Pod tym hasłem propagowano rozwój cywilizacyjny, unowocześnienie przemysłu, handlu, rolnictwa. Pojęcie to występuje w <i>Lalce</i> Bolesława Prusa.<br>\r\n\r\n</p>"
}