GET /api/themes/pozory/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Pozory",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/pozory/",
    "sort_key": "pozory",
    "description": "<p>\r\nJest to zjawisko związane ze strategiami przetrwania w społeczeństwie oraz sposobami osiągania <b>korzyści</b> możliwie najmniejszym kosztem. Bohaterowie literaccy dość często stosują rozmaite <b>przebrania</b> i <b>maski</b>, by stworzyć <b>fałszywe</b>, a korzystne dla nich wrażenie na swój temat. Łudzenie pozorami bywa też przedstawiane jako główna cecha rzeczywistości (<b>obraz świata</b>).<br>\r\n\r\n</p>"
}