GET /api/themes/powstanie/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Powstanie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/powstanie/",
    "sort_key": "powstanie",
    "description": "<p>\r\nHasłem tym zaznaczamy wypowiedzi na temat zrywów zbrojnych przeciwko oficjalnej <b>władzy</b>. Rzecz to w polskiej <b>historii</b> znana, jednak trzeba zaznaczyć, że nawet w neutralnej perspektywie powstanie łączy się z <b>buntem</b>. Można oczywiście uważać, że jest to bunt słuszny, ponieważ jego celem jest dążenie do <b>sprawiedliwości</b> (przez np. wywalczenie należnych praw i <b>wolności</b> dla swojego <b>narodu</b>). Wszystkie jednakże powstania niepodległościowe, od listopadowego począwszy były krytykowane przez polskie środowiska konserwatywne z powodu zaburzenia porządku, jakie ze sobą niosły oraz z powodu zbyt wielkich <b>ofiar</b>, jakie za sobą pociągały.<br>\r\n\r\n</p>"
}