GET /api/themes/potwor/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Potwór",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/potwor/",
    "sort_key": "potwo~0r",
    "description": "<p>\r\n\r\nPotwór to uosobione <b>wynaturzenie</b>; dlatego też podstawowym znaczeniem, jakie niesie ze sobą fakt jego pojawienia się jest naruszenie istniejącego (a więc „naturalnego”) porządku. W literaturze znajdujemy rozmaite konkretyzacje potworów: od bazyliszka do skomplikowanej wizji Kasprowicza, w której potwór jest po części Molochem, po części zaś personifikacją <b>tłumu</b>. To ostatnie skojarzenie jest zresztą dość częste ze strony tłumu oczekuje się nieobliczalności, irracjonalności działań oraz ogromnej siły. W <i>Psalmach przyszłości</i> Krasiński przedstawił <b>lud</b> jako uśpionego olbrzyma, którego nagłe przebudzenie wiązać się musi z <b>niebezpieczeństwem</b>. Olbrzyma należy zaliczyć potworów, podobnie jak biblijnego Lewiatana, a także <b>wampira</b> i <b>upiora</b> (jako stwory pozostające pomiędzy życiem a śmiercią i przez to naruszające „naturalny” porządek, w którym stan życia i świat śmierci powinien być rozdzielony).<br>\r\n\r\n</p>"
}