GET /api/themes/poswiecenie/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Poświęcenie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/poswiecenie/",
    "sort_key": "pos~0wie~0cenie",
    "description": "<p>\r\nZa pomocą tego hasła zaznaczamy fragmenty mówiące o postawie przedkładania ponad własny interes — dobra innych. Może to być dobro osoby, z którą łączy nas przyjaźń, miłość lub/i więzy rodzinne, albo też dobro wspólnoty, do której czujemy się przynależni. Poświęcenie wiąże się z motywem <b>ofiary</b>, ale ma węższe znaczenie. W <i>Siłaczce</i> bohaterka poświęca swoje życie idei pracy organicznej, a więc jest to poświęcenie na rzecz społeczeństwa (czy też <b>narodu</b>, ale w przewartościowanym rozumieniu pozytywistycznym). W <i>Naszej szkapie</i> osobistym poświęceniem dla rodziny jest, gdy matka sprzedaje swój największy skarb — garnek.<br>\r\n</p>"
}