GET /api/themes/portret/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Portret",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/portret/",
    "sort_key": "portret",
    "description": "<p>\r\n\r\nMotyw ten ma wielkie znaczenie w kontekście <b>pamięci</b> o konkretnej osobie. Dlatego odnajdziemy go w opowieściach o <b>miłości</b>, szczególnie takiej, której towarzyszy <b>rozstanie</b> kochanków. Werter maluje portret Loty. Gustaw czci niby obraz Matki Boskiej — portret swej ukochanej i żałuje, że pokazał go swym znajomym, narażając uświęcony miłością wizerunek na świętokradcze spojrzenia i komentarze. Ponadto motyw portretu pojawia się w kontekście pamięci rodowej (np. w <i>Potopie</i> czy w <i>Nie-Boskiej komedii</i>) lub narodowej, a wówczas łączy się z motywem <b>dziedzictwa</b>. Portret (podobnie jak <b>lustro</b>) może też wiązać się z niepokojącym, szczególnie dla romantyków, istnieniem <b>sobowtórowym</b> (pogłos tego fantazmatu odnajdziemy jeszcze w <i>Potrecie Doriana Gray’a</i> Oscara Wilde'a). <br>\r\n\r\n</p>"
}