GET /api/themes/polityka/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Polityka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/polityka/",
    "sort_key": "polityka",
    "description": "<p>\r\nMotyw rozumiany jako „sprawy państwowe”, pojawia się często w dialogach bohaterów, np. w <i>Trylogii</i> Sienkiewicza, <i>Weselu</i> Wyspiańskiego, czy <i>Ludziach bezdomnych</i> Żeromskiego. Są to dyskusje dotyczące partii politycznych, rozwoju państwa zgodnie z jakąś doktryną polityczną, ale także opisy intryg mających doprowadzić daną partię czy stronnictwo do władzy (tzw. „kulisy władzy”). <br>\r\n</p>"
}