GET /api/themes/polak/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Polak",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/polak/",
    "sort_key": "polak",
    "description": "<p>\r\nDość często pojawiają się w naszej literaturze wypowiedzi na temat charakteru Polaków, ich specyficznych cnót i przywar. W ten sposób (szczególnie od czasów renesansu) kształtowały się wszystkie <b>stereotypy</b> dotyczące różnych narodowości. Jednakże w związku z sytuacją Polaków pod zaborami — sytuacją <b>narodu</b> bez <b>państwa</b> — w literaturze romantycznej i postromantycznej nasiliła się częstotliwość prób zdefiniowania polskości oraz wynikających stąd <b>obowiązków</b>. Chodziło przede wszystkim o obowiązki <b>patriotyczne</b> i <b>obyczajowe</b>, wiążące się z zachowaniem <b>tradycji</b> oraz podtrzymaniem <b>pamięci</b> o wspólnej <b>historii</b>. Jednakże próby ujednolicenia i ujednoznacznienia standardów i wzorców mających określać tożsamość wielomilionowej społeczności żyjącej w obrębie trzech różnych państw (o odmiennych systemach prawno-politycznych i w związku z tym realiach życia) – musiały budzić kontrowersje (szczególnie, że większość definicji było formułowanych z perspektywy <b>emigrantów</b>). W związku z tym kwestia polskości zaczęła często wiązać się z pojęciem (rozmaicie definiowanej) <b>zdrady</b>. Należy też pamiętać, że tożsamość Polaków kształtowała się w przeciwstawieniu do narodowości ościennych — głównie <b>Rosjan</b> i <b>Niemców</b> oraz innych <b>obcych</b> (jako takich zaczęto szczególnie ostro postrzegać <b>Żydów</b>). Te trudności, spory i antagonizmy znajdą odzwierciedlenie w zaznaczanych przez nas fragmentach.<br>\r\n\r\n</p>"
}