GET /api/themes/pojedynek/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Pojedynek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/pojedynek/",
    "sort_key": "pojedynek",
    "description": "<p>\r\nSceny tej zrytualizowanej walki dwóch przeciwników pojawiają się dość często w literaturze: od <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/hamlet/\"><i>Hamleta</i></a> Shakespeare’a do Trylogii <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/autor/henryk-sienkiewicz/\">Sienkiewicza</a>. Z pojedynkiem wiążą się liczne obyczaje i ceremonie; stanowić ma on próbę odwagi oraz honoru (co zostało zabawnie sparodiowane w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zemsta/\"><i>Zemście</i></a> Fredry przy okazji rysunku postaci Papkina). W arsenale broni wykorzystywanej w pojedynkach znajdziemy także słowo: warto tu wspomnieć szermierkę słowną między hrabią Henrykiem a Pankracym w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nie-boska-komedia/\"><i>Nie-Boskiej komedii</i></a> Krasińskiego. Do sławnych scen pojedynków należy też starcie na miny w <i>Ferdydurke</i> Gombrowicza.\r\n</p>"
}