GET /api/themes/pogrzeb/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Pogrzeb",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/pogrzeb/",
    "sort_key": "pogrzeb",
    "description": "<p>\r\nTym hasłem postanowiliśmy opatrzyć wszystkie fragmenty opisujące związane z grzebaniem ciała zmarłego <b>obrzędy</b> oraz <b>obyczaje</b> i postawy ludzkie (znajdziemy je choćby w <i>Hamlecie</i> przy okazji pogrzebu Ofelii). Metafora pogrzebu bywa też stosowana w odniesieniu do zgoła innych sytuacji np. w <i>Dziadach</i> Mickiewicza Gustaw w swej rozmowie z księdzem przedstawia ślub jako duchowy pogrzeb kobiety.<br>\r\n\r\n</p>"
}