GET /api/themes/pogarda/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Pogarda",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/pogarda/",
    "sort_key": "pogarda",
    "description": "<p>\r\nMotyw ten łączy się z innymi, takimi jak: <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/duma/\">duma</a>, <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/motyw/pozycja-spoleczna/\">pozycja społeczna</a>  i in. Służy do wskazywania raczej opisów określonej postawy życiowej i jej konsekwencji niż krótkotrwałych stanów emocjonalnych.\r\nPostawa taka cechuje dość często bohaterów romantycznych. W III. akcie <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kordian\"><i>Kordiana</i></a> czytamy:</br>\r\n</br>\r\n,,Czegoś mi nie staje!</br>\r\nLudzi znać nie chcę, lecz niech się obeznam</br>\r\nZ ziemią, piastunką ludzi!... O! ty ziemio!</br>\r\nByłażeś dla mnie piastunką troskliwą?</br>\r\n</br>\r\npo chwili ze wzgardą</br>\r\n</br>\r\nNiech się rojami podli ludzie plemią</br>\r\nI niechaj plwają na matkę nieżywą,</br>\r\nNie będę z nimi! --- (...)</br>\r\nO zmarli Polacy,</br>\r\nJa idę do was!...”\r\n\r\n</p>"
}