GET /api/themes/poezja/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Poezja",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/poezja/",
    "sort_key": "poezja",
    "description": "<p>\r\nZostała odróżniona jako wyjątkowa odmiana <b>sztuki</b> ze względu na swą romantyczną sławę: miała ona dzięki natchnieniu umożliwiać intuicyjne <b>poznanie</b>, dawać dostęp do istotnej <b>prawdy</b>, do świata idei. Taka poezja jest bytem odrębnym od samego poety — jak strumień piękna przepływający przez niego, ale z nim nie tożsamy, ani od niego nie pochodzący (jak pisał Z. Krasiński w <i>Nie-Boskiej komedii</i>). Jednakże i w klasycznym ujęciu poezja, jako sztuka pięknego, trafnego i melodyjnego wysłowienia posiadała wielką wartość i moc. Zaś Kochanowski wyrażał nadzieję, że jego poezja (określana przez niego zwykle metaforycznie mianem „lutni”) mogłaby otworzyć przed nim bramy Hadesu, tak jak niegdyś uczyniła to czarodziejska muzyka Orfeusza. <br>\r\n</p>"
}