GET /api/themes/poeta/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Poeta",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/poeta/",
    "sort_key": "poeta",
    "description": "<p>\r\nO szczególnej pozycji poety byli przekonani już starożytni. Horacy, a za nim później Kochanowski, pisał o tym, że poeta zyskuje <b>nieśmiertelność</b> poprzez swoje dzieła, które będą znane przyszłym pokoleniom (przez co zachowana zostanie też <b>pamięć</b> o imieniu poety). Dzieło literackie stanowić więc miało „pomnik trwalszy niż ze spiżu”. Do innej tradycyjnej (raczej z tradycji starogreckiej) roli poety jako podejmującego trud utrwalenia w pieśniach podań, mitów oraz <b>historii</b> wspólnoty — nawiązali później romantycy. Właśnie w romantyzmie nowe oblicze i wielką popularność zyskała też koncepcja <b>poety-wieszcza</b>. Romantycy stworzyli tę koncepcję, pamiętając o tym, że grecki Apollo opiekował się nie tylko sztuką, ale także wyroczniami i jasnowidzami. Romantyczny poeta miał posiadać szczególny dar przenikania do duchowej sfery rzeczywistości, a więc docierania do <b>prawdy</b>. Był to dar <b>wiedzy</b> bezpośredniej, pozarozumowej, dostępny dzięki natchnieniu; łączył się z umiejętnością <b>prorokowania</b>, przewidywania przyszłych wydarzeń. Szczególnie polscy romantycy widzieli siebie w roli <b>duchowych przywódców narodu</b>, definiujących istotę tegoż narodu oraz <b>moralizatorów</b> stojących na straży wskazywanych przez siebie wartości i idei. <br>\r\n\r\n</p>"
}