GET /api/themes/podroz/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Podróż",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/podroz/",
    "sort_key": "podro~0z~1",
    "description": "<p>\r\n\r\nPodróż najczęściej służy poznaniu innych krajów, społeczeństw, zwyczajów, potraw, czy innych rzeczywistości. Dantejska podróż na dno piekieł prowadzi do poznania moralnego porządku świata. Podróż Mikołaja Doświadczyńskiego z powieści Krasickiego służy zdobyciu <b>wiedzy</b> o możliwości istnienia innego i bardziej sprawiedliwego niż znany nam porządku społecznego. Podróżujemy przede wszystkim, aby poznać innych, ale też aby utwierdzić się w przekonaniu o wyższości tego, co swojskie (tak pisał np. Mikołaj Rej w <i>Żywocie człowieka poczciwego</i>). Podróż może sprzyjać samopoznaniu. Wtedy niekoniecznie musi być podróżą w <b>przestrzeni</b>, ale prowadzić może wędrowca w głąb jego własnej psychiki, czy też: <b>duszy</b>. Jeśli w podróży zatracimy kierunek i cel, zamieni się ona w <b>błądzenie</b>. Jeśli dojdziemy do wniosku, że całe nasze istnienie jest ukierunkowanym dążeniem do pewnego kresu, ujrzymy <b>życie jako wędrówkę</b>.<br>\r\n</p>"
}