GET /api/themes/pochlebstwo/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Pochlebstwo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/pochlebstwo/",
    "sort_key": "pochlebstwo",
    "description": "<p>\r\nJest to temat ważny, gdy przyglądamy się technikom pozyskiwania sobie przychylności innych — szczególnie tych, którzy sprawują <b>władzę</b>. W jaki sposób pochlebstwo stanowi środek wyrabiania sobie <b>pozycji społecznej</b> świadczą zarówno sceny u Senatora w <i>Dziadach</i>, jak i bajka Krasickiego <i>Malarze</i> (w której mowa o tym, że większy popyt na swe obrazy ma ten portrecista, który tworzy obrazy upiększające rzeczywiste oblicza portretowanych).<br>\r\n\r\n</p>"
}