GET /api/themes/poboznosc/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Pobożność",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/poboznosc/",
    "sort_key": "poboz~1nos~0c~0",
    "description": "<p>\r\nNa postawę określaną tym słowem składają się rozmaite czynności związane z <b>obrzędowością</b> religijną wykonywane tak w sferze publicznej, jak prywatnej. W polskiej literaturze znajdziemy przykłady pobożnych praktyk właściwych <b>religiom</b> starożytnym (Egiptu, Grecji, Rzymu oraz pogańskich Słowian), judaizmowi, chrześcijaństwu oraz islamowi. Pobożne praktyki mają za zadanie porządkować ludzką egzystencję i nadawać (lub potwierdzać) jej sens; służą też regulowaniu relacji społecznych. Przeciwieństwem pobożności jest fałszywe, <b>świętoszkowate</b> zachowanie. <br>\r\n</p>"
}