GET /api/themes/piwnica/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Piwnica",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/piwnica/",
    "sort_key": "piwnica",
    "description": "<p>\r\nSzczególny element przestrzeni domu. Piwnica jako miejsce ciemne, chłodne, znajdujące się pod powierzchnią ziemi zyskuje znaczenie także symboliczne. Wydobycie się Wokulskiego z piwnicy bez pomocy drabiny wskazuje na wykorzystanie przez autora <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lalka/\"><i>Lalki</i></a> w utworze znajomości filozofii nietzscheańskiej.\r\n</p>"
}