GET /api/themes/pieniadz/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Pieniądz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/pieniadz/",
    "sort_key": "pienia~0dz",
    "description": "<p>\r\nBudzi pożądanie, ale też jest znakiem materializmu, zaprzeczenia ducha. Pieniądz łączy się ze znaczeniami, jakie niosą ze sobą hasła: <b>handel</b>, <b>interes</b>, <b>korzyść</b>, ale niekiedy kojarzony jest z <b>grzechem</b>, jaki popełnili biblijni czciciele Złotego Cielca.<br>\r\n</p>"
}