GET /api/themes/pielgrzym/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Pielgrzym",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/pielgrzym/",
    "sort_key": "pielgrzym",
    "description": "<p>\r\nJest to motyw charakterystyczny dla dziewiętnastowiecznej wizji egzystencji i <b>kondycji ludzkiej</b>, dlatego szczególnie często pojawia się w literaturze romantycznej (np. w <i>Sonetach krymskich</i> i <i>Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego</i>). Dodatkowo w polskich tekstach tego okresu łączy się tematycznie z kondycją <b>emigranta</b> oraz <b>wygnaniem</b>. Należy zauważyć, że właściwe życiu pielgrzyma stałe „bycie w drodze” jest pewnym dążeniem ukierunkowanym. Pielgrzym w swym podstawowym znaczeniu jest to pątnik podróżujący do miejsc świętych, zaś Mickiewiczowski patriota-emigrant pielgrzymuje do swej ojczyzny. Przeciwieństwem drogi pielgrzyma będzie więc <b>błądzenie</b> (zob. też: <b>życie jako wędrówka</b>).<br>\r\n\r\n</p>"
}