GET /api/themes/pieklo/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Piekło",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/pieklo/",
    "sort_key": "piekl~0o",
    "description": "<p>\r\nJako miejsce potępienia wiecznego, piekło pojawia się przede wszystkim w utworach (i ich fragmentach) mających ambicje moralizatorskie (wiąże się więc z motywami dobra, zła, grzechu, szatana i służących mu pomniejszych diabłów). Bywa umiejscawiane w zaświatach, odnosząc się do życia pośmiertnego, ale zdarza się, że życie doczesne - i w związku z tym obraz świata - przedstawia się jako piekło (względnie czyściec). Piekło opisywano ze szczególną lubością w średniowieczu, na progu renesansu powstało zaś fundamentalne dzieło na ten temat: <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/boska-komedia/\"><i>Boska Komedia </i></a> Dantego. Motyw piekła nie przestał być ważny w baroku i romantyzmie, fascynował twórców okresu modernizmu (np. <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/autor/jan-kasprowicz/\">Kasprowicza</a>). Natomiast we współczesności – w związku z apokaliptycznymi przeżyciami podczas dwóch wojen światowych – piekło umiejscawia się na ziemi i włącza w historię.\r\n</p>"
}