GET /api/themes/patriota/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Patriota",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/patriota/",
    "sort_key": "patriota",
    "description": "<p>\r\nWzorzec osobowy patrioty znany jest oczywiście od starożytności, jednak konkretne wskazania dotyczące właściwych zachowań w tym zakresie bywały różne w różnych czasach i różnych <b>państwach</b>. Odnajdziemy tu zarówno wzór statecznego, rozumnego <b>obywatela</b>, kierującego się odpowiednimi <b>cnotami</b> w życiu publicznym i włączającego się w działalność propaństwową (np. w <i>Powrocie posła</i> Niemcewicza), jak również histeryczny patriotyzm w stylu Reytana. Już w <i>Hymnie o miłości ojczyzny</i> Krasickiego, w propagowanej postawie patriotycznej, odnajdujemy rys konieczności <b>cierpienia</b> i <b>poświęcenia</b> (znoszenia blizn i rozsmakowania się w „zjadłych truciznach”). Zasadniczą modyfikację w zestawie cnót patriotycznych przyniósł jednak romantyzm, dopuszczając możliwość działalności nielegalnej (jak np. spisek czy tyranobójstwo; por. problematykę <i>Kordiana</i>), dwulicowości (por. dylematy przedstawione w <i>Konradzie Wallenrodzie</i>), a nawet <b>zdrady</b>, operowania w walce <b> podstępem</b> itp. (zob. też: <b>obywatel</b>, <b>ojczyzna</b>, <b>naród</b>, <b>powstanie</b>, <b>powstaniec</b>, <b>państwo</b>, <b>władza</b>).<br>\r\n\r\n</p>"
}