GET /api/themes/panstwo/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Państwo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/panstwo/",
    "sort_key": "pan~0stwo",
    "description": "<p>\r\nPo „romantycznym” oddzieleniu <b>narodu</b> od instytucji państwowych oraz przekształceniu w ideę będącej wcześniej konkretem <b>ojczyzny</b> — jej pierwotne (obowiązujące do oświecenia włącznie) znaczenie przejęło w zasadzie państwo. Hasło służy zgromadzeniu fragmentów tekstów literackich mówiących o roli państwa w życiu jednostek i zbiorowości (takich np. jak mniejszości narodowe) oraz wskazywaniu wypowiedzi mówiących, jakie zachowania były uważane za propaństwowe (temat to ważny szczególnie w literaturze dwudziestolecia międzywojennego, np. w późnych utworach Żeromskiego). <br>\r\n</p>"
}