GET /api/themes/panna-mloda/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Panna młoda",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/panna-mloda/",
    "sort_key": "panna ml~0oda",
    "description": "<p>\r\nWyróżniliśmy postać panny młodej jako symbolizującą pewien punkt zwrotny w życiu kobiety — moment przejścia od <b>młodości</b> do <b>dorosłości</b> i wstąpienia w rolę <b>żony</b>, <b>gospodyni</b>, a także, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, również <b>matki</b>. Z momentem tym związanych jest wiele zwyczajów i obrzędów (przedślubnych, <b>ślubnych</b> i <b>weselnych</b>). Nieuchronnie też wejście w nową rolę musi pobudzać <b>kobietę</b> do ważnych refleksji związanych ze zmianą statusu, przemyśleń na temat własnej kondycji (oddaje się np. Jagna w <i>Chłopach</i> Reymonta). <br>\r\n\r\n</p>"
}