GET /api/themes/pan/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Pan",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/pan/",
    "sort_key": "pan",
    "description": "<p>\r\nPan stanowi parę do motywu <b>sługi</b>; hasło służy wskazywaniu tych fragmentów, w których przedstawiana jest relacja pan — sługa (wiążąca się często z obustronną <b>opieką</b>).<br>\r\n</p>"
}