GET /api/themes/pamiec/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Pamięć",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/pamiec/",
    "sort_key": "pamie~0c~0",
    "description": "<p>\r\nWprowadziliśmy ten motyw mając świadomość, jak wielką rolę pełni pamięć w formowaniu więzi międzyludzkich, rodzinnych i społecznych. Z uwagi na tę funkcję motyw pamięci wiąże się z innymi, takimi jak <b>dziedzictwo</b>, <b>naród</b>, <b>historia</b>, a patrząc na rzecz od strony egzystencji jednostki, także z motywem <b>marzenie</b> i <b>wspomnienia</b> (czasem również z <b>wyrzutami sumienia</b> i <b>winą</b>).<br>\r\n\r\n</p>"
}