GET /api/themes/pajak/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Pająk",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/pajak/",
    "sort_key": "paja~0k",
    "description": "<p>\r\nNajbardziej klasycznym pająkiem w naszej kulturze jest oczywiście Arachne - prządka i artystka (ale i samobójczyni); jej symbolika wiąże się z kobiecym pisarstwem. Jednak pająk zwykle jest znakiem opuszczenia jakiegoś miejsca (gdy jest nie używane przez ludzi, zasiedlają je pająki), to też synonim obrzydlistwa - jak ten, o którym Senator w <a href=\"http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady/\"><i>Dziadach</i></a> Mickiewicza śnił, że wpadł mu do gardła.\r\n</p>"
}