GET /api/themes/opieka/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Opieka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/opieka/",
    "sort_key": "opieka",
    "description": "<p>\r\nRóżne są formy roztaczania nad kimś opieki, powiązanej często z <b>miłosierdziem</b> (a np. w przypadku Wokulskiego i ,,Magdalenki\" z Powiśla również z <b>pracą organiczną</b>), <b>miłością</b> (od macierzyńskiej i ojcowskiej począwszy), czy <b>przyjaźnią</b>. Opieka może stanowić <b>obowiązek</b> prawny (np. wydanie córki za mąż w <i>Świętoszku</i> stanowi wynik sprawowanej opieki - oraz władzy - ojcowskiej). Pielęgnacja w <b>chorobie</b>, troska o osoby <b>kalekie</b> stanowią także formy opieki. Kiedy jest ona obowiązkiem, może budzić uczucia dalekie od miłosierdzia (gdy pojawia się opór wobec przyjęcia na siebie tego obowiązku). Problem stanowi wtedy często brak opieki lub udawana, <b>pozorna</b> troska o kogoś, niekiedy skrywająca <b>okrucieństwo</b>. Temat opieki wiąże się z <b>dziećmi</b> chcianymi i niechcianymi, <b>sierotami</b> i sierocińcami; z powinnościami <b>rodzinnymi</b> oraz społecznymi i <b>narodowymi</b>, a także z ideą <b>pracy organicznej</b>.<br>\r\n\r\nSzczególną formą opieki jest oczywiście opieka <b>bóstwa</b> czy potężnego <b>ducha</b>, roztaczana nad jakąś społecznością — klanem, plemieniem, czy (w przypadku religii monoteistycznych) całą ludzkością. Pieczę nad plemieniem polskim od wieków dzierży, jak wiadomo, <b>Matka Boska</b>. <br>\r\n</p>"
}