GET /api/themes/omen/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Omen",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/omen/",
    "sort_key": "omen",
    "description": "<p>\r\nWiąże się on z metaforycznym odczytywaniem rzeczywistości: pewne zjawiska przyrody (takie jak zaćmienie <b>słońca</b>, spadająca <b>gwiazda</b>, czy anomalie pogodowe) są postrzegane jako znaczące. Mogą zapowiadać przyszłe wydarzenia (np. <b>wojnę</b>; por. początek <i>Ogniem i mieczem</i> Sienkiewicza) lub stanowić ,,odgórną\" ocenę postępowania ludzi (np. chmura i piorun w <i>Balladynie</i> Słowackiego).<br>\r\n\r\n</p>"
}