GET /api/themes/okrucienstwo/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Okrucieństwo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/okrucienstwo/",
    "sort_key": "okrucien~0stwo",
    "description": "<p>\r\nTraktujemy je tu nie tyle jako cechę ludzi czy pewnych ich zachowań, ale jako zjawisko, które wystąpić może wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z <b>przemocą</b>. Oczywiście można wskazać ludzi, którzy ponoszą winę za okrucieństwo. Okrucieństwo powoduje <b>cierpienie</b> i połączone jest z czerpaniem z tego satysfakcji.<br>\r\n</p>"
}