GET /api/themes/okret/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Okręt",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/okret/",
    "sort_key": "okre~0t",
    "description": "<p>\r\nMotyw okrętu oddaje symbolicznie sytuację wyobcowanej, zamkniętej społeczności, której egzystencja jest potencjalnie (w związku z symboliką <b>morza</b>) lub realnie (por. motyw <b>burzy</b>) zagrożona. Okręt pojawia się więc jako metafora ludzkiego <b>losu</b> czy alegoria <b>państwa</b>, o które powinni dbać wszyscy jego <b>obywatele</b>. W polskiej literaturze najsłynniejsze użycie motywu okrętu zawierają <i>Kazania sejmowe</i> księdza Skargi; wykorzystują go jednak i Mickiewicz, i Kasprowicz, a najbardziej uniwersalnie symbolikę związaną z okrętem rozwinął w swych powieściach Joseph Conrad. Synonim: <b>statek</b>. <br>\r\n\r\n</p>"
}