GET /api/themes/oko/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Oko",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/oko/",
    "sort_key": "oko",
    "description": "<p>\r\n\r\nOko bywa lustrem (czy: oknem) <b>duszy</b>, w nim zapisują się przeżycia człowieka (takie jak np. długie cierpienie Cichowskiego z opowiadania Adolfa w III cz. <i>Dziadów</i>); bywa też, że ciska pioruny potępienia silniejsze niż <b>słowa</b>; bywa wreszcie okiem wewnętrznym, służącym wejrzeniu w przyszłość lub duchowemu, mistycznemu oglądowi spraw (jak oko Konrada w wielkiej improwizacji, czy księdza Piotra w widzeniu). Oko takie wybiega poza obraz doczesny, widzi istotę rzeczy. Patrzący w ten sposób może powiedzieć: ,,-Widzę./ -Gdzie?/ -Przed oczami duszy mojej\" (Shakespeare, <i>Hamlet</i>). <br>\r\nJednak i wśród rzeczy doczesnych oko potrafi patrzeć tak, że syntezuje <b>obraz świata</b> — takim jest oko <b>melancholika</b> w <i>Marii</i> Malczewskiego, patrzące na ukraińskie stepy: <br>\r\n\r\n,,Włóczy się wzrok w przestrzeni, lecz gdzie tylko zajdzie, <br>\r\nNi ruchu nie napotka, ni spocząć nie znajdzie. <br>\r\nNa rozciągnięte niwy słońce z kosa świeci — <br>\r\nCzasem kracząc i wrona, i cień jej przeleci\"<br>\r\n</p>"
}