GET /api/themes/ojciec/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Ojciec",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/ojciec/",
    "sort_key": "ojciec",
    "description": "<p>\r\nMotywem tym zaznaczamy fragmenty mówiące o roli społecznej ojca, oraz o wymaganiach i zadaniach, które się z nią wiążą. Zwrócić należy uwagę na niektóre konkretne, a typowe przykłady tego, jak ojcowie starają się sprostać swojej roli (np. ojciec tytułowego bohatera w noweli <i>Doktor Piotr</i>). Jednocześnie motyw niesie ze sobą niebagatelne znaczenia metaforyczne. Figura ojca w patriarchalnej perspektywie definiuje się poprzez symbolikę ,,głowy <b>rodziny</b>\", a więc pana <b>domu</b> oraz czerpie uzasadnienie swojej naczelnej, decyzyjnej pozycji z symboliki <b>Boga</b> Ojca, przez co ojcu przypisana jest niejako automatycznie <b>władza</b>. Oczywiście Nowy Testament kładzie nacisk na opiekuńczość ojcowską, zdolność do wybaczania (por. motyw <b>syna marnotrawnego</b>) i <b>miłosierdzia</b> obok kontroli poprzez wymierzanie <b>kar</b>.<br>\r\n\r\n</p>"
}