GET /api/themes/ogrod/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Ogród",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/ogrod/",
    "sort_key": "ogro~0d",
    "description": "<p>\r\nZasadniczo ogród stanowi przeciwieństwo dzikiej, nieokiełznanej przyrody. Tworzenie ogrodu to próba uporządkowania <b>natury</b> na sposób ludzki (oczywiście trzeba pamiętać też o mitycznym, pierwszym ogrodzie w <b>raju</b>, uporządkowanym niejako ręką boską). Ogrody sentymentalne i romantyczne były miejscem snucia <b>marzeń</b>, refleksji nad <b>kondycją ludzką</b>, nad stosunkiem człowieka do <b>Boga</b>-stwórcy i <b>natury</b> — stworzenia. Ogród bywał też oczywiście miejscem miłosnych schadzek. Stanowi przestrzeń zewnętrzną, ale należącą do <b>domu</b>. Z ogólniejszym znaczeniem motywu ogrodu wiąże się również umiejscowiona w zaświatach <b>Arkadia</b>, symbol ostatecznej harmonii.<br>\r\n\r\n</p>"
}