GET /api/themes/ogien/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Ogień",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/ogien/",
    "sort_key": "ogien~0",
    "description": "<p>\r\nJako jeden z podstawowych <b>żywiołów</b>, ogień ma oblicze dwoiste: jest dobroczynny dając ciepło i organizując domowe ognisko, ale wymknąwszy się spod kontroli ludzkiej przynosi zniszczenie, pochłaniając wszystko, co stanie na jego drodze. Dlatego tez jest jedną z apokaliptycznych plag ostatecznych w <i>Biblii</i> (obok <b>śmierci</b> czy <b>wojny</b>).<br>\r\n\r\n</p>"
}