GET /api/themes/odwaga/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Odwaga",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/odwaga/",
    "sort_key": "odwaga",
    "description": "<p>\r\nZwierzenia <b>żołnierzy</b> dowodzą, że osiąga się ją przez przezwyciężenie <b>strachu</b>. Warto pamiętać także o odwadze cywilnej, stanowiącej oznakę duchowej <b>wolności</b>.<br>\r\n\r\n</p>"
}