GET /api/themes/obraz-swiata/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Obraz świata",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/obraz-swiata/",
    "sort_key": "obraz s~0wiata",
    "description": "<p>\r\nMotyw służy do wskazywania w utworach literackich takich wizji wyjaśniających, czym jest rzeczywistość nas otaczająca, jakimi są np. jaskinia Platońska, czy moralitetowy obraz świata jako pola walki sił <b>dobra</b> i <b>zła</b>. <br>\r\n</p>"
}