GET /api/themes/obowiazek/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Obowiązek",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/obowiazek/",
    "sort_key": "obowia~0zek",
    "description": "<p>\r\nObowiązki wyznaczane są przede wszystkim przez różne instytucje społeczne, (takie jak <b>rodzina</b>, <b>szkoła</b>, <b>ojczyzna</b>, <b>naród</b>) oraz funkcje pełnione przez jednostkę w społeczeństwie (z tego powodu z motywem łączą się inne, takie jak: <b>urzędnik</b>, <b>żołnierz</b>, <b>obywatel</b> czy <b>lekarz</b>).<br>\r\n\r\n</p>"
}