GET /api/themes/oblok/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Obłok",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/oblok/",
    "sort_key": "obl~0ok",
    "description": "<p>\r\nTen mieszkaniec niebios, przez swą zmienność form przypomina o <b>przemijaniu</b> i niepowracalności <b>czasu</b>. Może być jednym ze ,,stróżów świata\" wywołujących moralny niepokój, jak w wierszu Cz. Miłosza <i>Obłoki</i>. Może też służyć wróżbom lub <b>marzeniom</b>, zwykł przynosić <b>deszcz</b>, a nawet <b>burzę</b> z piorunami. <br>\r\n\r\n</p>"
}