GET /api/themes/obcy/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Obcy",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/obcy/",
    "sort_key": "obcy",
    "description": "<p>\r\nJak pisze Z. Bauman (Tegoż, <i>Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna</i>, przeł. J. Bauman, Warszawa 1995 <a href=\"/index.php?title=Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki&amp;isbn=8301117168\" class=\"internal\">ISBN 83-01-11716-8</a>) miejsce obcego jest poza opozycją przyjaciel-wróg, będącą jednym z tych przeciwieństw, które konstytuują porządek świata. Dlatego też obcy przeraża bardziej niż <b>wróg</b> i zagraża ,,samej <i>możliwości</i> sensownej mapy świata i adekwatnej w świecie orientacji. Podkopuje przekonanie, że podział na przyjaciół i wrogów wyczerpuje wszystko, co świat zawiera (...) Obcy jest niezaplanowanym, nieprzewidzianym <i>Trzecim</i>\" (Tamże, s.81-82). Jego cechą jest tożsamość niejasna: ,,ani/ani\" czy też ,,albo/albo\". Takie niezdecydowanie (,,niedecydowalność\") paraliżuje wiedzę i skuteczność działania, ,,brutalnie obnaża sztuczność, wątłość, zakłamanie najbardziej istotnych rozróżnień\" (Tamże, s.83), przynosi zagrożenie chaosem. Figura Obcego opisuje pozycję <b>Żydów</b> w społecznościach europejskich przed Zagładą, lecz jest pojemna i może opisywać również inne przypadki trudnego położenia grup i jednostek w społeczeństwie. <br>\r\n\r\n</p>"
}