GET /api/themes/niewola/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Niewola",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/niewola/",
    "sort_key": "niewola",
    "description": "<p>\r\nMotyw ten wykorzystujemy, żeby wskazać fragmenty definiujące, czym jest niewola (duchowa, fizyczna, polityczna) oraz opisujące doświadczenie życia w niewoli, a także jego konsekwencje (często trwające długo po odzyskaniu wolności).<br>\r\n</p>"
}