GET /api/themes/niesmiertelnosc/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Nieśmiertelność",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/niesmiertelnosc/",
    "sort_key": "nies~0miertelnos~0c~0",
    "description": "<p>\r\nWobec tego, że śmiertelność w sposób zasadniczy określa <b>kondycję ludzką</b>, rozmaite strategie zapewnienia sobie nieśmiertelności stanowią zbiór podstawowych działań we wszystkich kulturach (por. Z. Bauman, <i>Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia</i>, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 <a href=\"/index.php?title=Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki&amp;isbn=8301126949\" class=\"internal\">ISBN 83-01-12694-9</a>). Wśród strategii tych wymienić można: stawianie pomników, kult przodków, celebrowanie starożytności rodów (przy pomocy otaczanych czcią portretów, herbów i siedzib przodków, lub choćby <b>ruin</b> tych siedzib), a także mistyki <b>narodu</b>, zapewnianie sobie sławy, by przetrwać w pamięci potomnych (dzięki historycznym <b>czynom</b> czy dziełom literackim, z czym wiąże się motyw <i>exegi monumentum</i>), wreszcie strategią nieśmiertelności jest przedłużanie trwania rodziny przez posiadanie <b>dzieci</b>, noszących później to samo nazwisko, <b>dziedziczących</b> cechy i <b>własność</b> przodków.<br>\r\n\r\n</p>"
}