GET /api/themes/niedziela/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Niedziela",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/niedziela/",
    "sort_key": "niedziela",
    "description": "<p>\r\nW kręgu kultury kształtującej się pod wpływem chrześcijaństwa z dniem tym, wyznaczonym na świąteczny, wolny od <b>pracy</b> — łączy się wiele <b>obyczajów</b> i <b>obrzędów</b>, nie tylko religijnych. Można powiedzieć, że niedziela była osią, wokół której organizowało się życie społeczności, szczególnie tych mniejszych. W <i>Chłopach</i> Reymont pokazuje np., w jaki sposób dzień ten daje możliwość zaprezentowania swojego znaczenia we wspólnocie (<b>pozycji społecznej</b>). Szczególny sposób spędzania czasu w niedzielę ukazany jest także np. w <i>Cierpieniach młodego Wertera</i> czy <i>Lalce</i>.<br>\r\n\r\n</p>"
}