GET /api/themes/nauka/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Nauka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/nauka/",
    "sort_key": "nauka",
    "description": "<p>\r\nMotyw znajdzie zastosowanie we wszystkich utworach, w których mowa o <b>szkole</b> i nauczaniu (edukacji), a także takich, w których pojawiają się refleksje na temat życia i działalności naukowców. Zapewne najbardziej odpowiadają tej tematyce teksty oświeceniowe oraz utwory napisane przez pozytywistów (w <i>Lalce</i> Prusa nauka stanowi ważny drogowskaz życiowy zarówno dla Wokulskiego, jak też — w odmienny sposób — dla Ochockiego; znajdziemy tu zarówno wątek nauki rozumianej jako kształcenie, jak i pojmowanej jako działalność badawcza). Nauka jako motyw literacki często pojawia się w <i>Satyrach</i> Krasickiego: <br>\r\n,,Poszła w handel nauka, kramnicą drukarnie,<br>\r\nGłód kładzie pióro w rękę, zysk do pisma garnie.\" (<i>Pochwała wieku</i>)<br>\r\n\r\n</p>"
}