GET /api/themes/nauczycielka/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Nauczycielka",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/nauczycielka/",
    "sort_key": "nauczycielka",
    "description": "<p>\r\nOddzieliliśmy motyw nauczycielki od jego męskiego odpowiednika uznawszy, że niosą one ze sobą nieco inne treści. Zawód nauczycielki (wcześniej guwernantki) był jednym z pierwszych dających <b>kobietom</b> możliwość osiągnięcia niezależności finansowej, utrzymywania się z własnej <b>pracy</b> i emancypacji społecznej. Jak ciężka była to droga, świadczą losy Stasi Bozowskiej w <i>Siłaczce</i> Żeromskiego.<br>\r\n\r\n</p>"
}