GET /api/themes/natura/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Natura",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/natura/",
    "sort_key": "natura",
    "description": "<p>\r\nSkoro dla współczesnych antropologów opozycja między naturą a kulturą w sposób oczywisty została zniesiona, pozostaje nam wskazywanie na historyczne już poglądy na temat tego, czym jest natura oraz zaznaczanie opisów oddziaływania na życie i wyobrażenia ludzi potężnego świata <b>żywiołów</b> i sił kosmicznych (<b>słońca</b>, <b>księżyca</b>, <b>gwiazd</b>), wyznaczających nieprzerwanie upływ <b>czasu</b> przez zmienność pór roku.<br>\r\n\r\n</p>"
}